You are here
Home > Uncategorized > Dana Veera sura karna movie dialogues

Dana Veera sura karna movie dialogues

dana-veera-sura-karna-movie-dialogues

all Dana Veera sura karna movie dialogues

Ultimate dialogues by Sr NTR

1 – Acharya dheva
yemantivi yemantivi
Jathi nepamuna sutha suthala kintha niluva arhatha ledhantiva yentha mata yentha mata

Idhi chathra pariksha kani Kshathriya pariksha kadhe???
kadhu kakudadhu Idhi kula parikshaye andhuva
ne tandri bharadwajuni jananamettidi?
atii dhubukshakaramina ni sambhavamettidhi?

matti kundalo puttithivi kadha needhi ye kulamu?
Intha yela, asmadhpitha mahudu kurukula vrudhdhu daiyna e shanta ramudu siva samudhra bharya ina ganga garbhamuna janiminchaleda eyanadhi ye kulamu?

natho chepputhuntivemayya ma vamsamunaku mula purushudina vasishtudu deva veshya agu urvasi puthrudu kada?
athadu panmachami jathi kanya ina arundhathi yendhu shakthini a shakthi chadalangane yandhu paraseruni
a paraserudu palle paduchaina machegandhi yendhu ma thatha vyasuni a vyusudu vidhvarandliya ma pithamahi ambika tho ma thandrini pena pithamahi ambalika tho ma pina thandri anduraju nu ma inti dasi tho dharma nirmana janudani miche keerthimpa badu thunna e vidhuna devuni kana ledha?

sandhrabhavasaramulanu batti kshethra bhijja radhanyamulatho
shankaramina ma kuru vamshamu yenado kula hina minadhi
kaga nedu kulamu kulamu anu vyardha vadhmulendhuku????

Leave a Reply

Top